میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

نوامبر 25, 2020
میله آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از مهمترین مصالح ساختمانی میلگرد است که اهمیت آن مخصوصا در زمان زلزله مشخص می شود. بتن ، تحمل تنش های کششی کمی را دارد […]
نوامبر 24, 2020
میلگرد آجدار کارخانه

میلگرد آجدار کارخانه

میلگرد آجدار کارخانه میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن اصفهان میلگرد آجدار کارخانه ذوب آهن به طور یقین متقاضیان قبل از اقدام به خرید میلگرد آجدار، به […]