میلگرد کارخانه

نوامبر 24, 2020
میلگرد امیرکبیر خزر

میلگرد کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد کارخانه امیرکبیر خزر میلگرد آجدار با 3 گرید A3، A2 و A4 تولید می‌شود که هریک مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. میلگردهای آجدار گروه […]
نوامبر 24, 2020
میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان

میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان

میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده […]