میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان

نوامبر 24, 2020
میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان

میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان

میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان میلگرد کارخانه فولاد کویر کاشان یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده […]