میلگرد کارخانه نورد فولاد

نوامبر 24, 2020
میلگرد کارخانه نورد فولاد یزد

میلگرد کارخانه نورد فولاد یزد

میلگرد کارخانه نورد فولاد یزد این نوع میلگرد کارخانه نورد فولاد یزد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار می نامند و خواص ساختاری […]